Ajania korovinii

No common name

Kovalevsk. 1986 - Novosti Sist. Vyssh. Rast. 23: 246 (1986)


Specifications

Images

Synonyms

Chrysanthemum korovinii (Kovalevsk.) H.Ohashi & Yonek.