Cuphea radiaticaulis

No common name

Lourteig 1987 - Sellowia 39: 12 1987