Discospermum polyspermum

No common name

(Valeton) Ruhsam 2008 - Bot. J. Linn. Soc. 157: 122 (2008)


Specifications

Images

Synonyms

Diplospora polysperma Valeton