Luetzelburgia harleyi

No common name

D.B.O.S.Cardoso, L.P.Queiroz & H.C.Lima 2008 - Kew Bull. 63: 290 (2008)