Psilochilus francoae

No common name

Szlach. & Baranow 2016 - Novon 24: 408 (2016)