Strychnos lobelioides

No common name

Krukoff & Barneby 1965 - Mem. New York Bot. Gard. 12(2): 44 (1965)